Εκτύπωση 

Τα Συστεγασμένα Φαρμακεία Κοντογιώργου μεταφέροντας τη 40 ετή εμπειρία τους στο χώρο του ελληνικού φαρμακείου αποτελούν ένα σημείο αναφοράς στο χώρο του φαρμάκου αλλά και γενικότερα στο χώρο λιανικής σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια υγεία και ομορφιά.

Η πολύχρονη εμπειρία καθώς και η συμμόρφωση με τις σύγχρονες εξελίξεις εγγυώνται την γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση, τη σωστή πληροφόρηση και την ασφάλεια του καταναλωτή σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό πάντα με τιμές που σέβονται τον ασθενή και πελάτη.